Vibe Burger ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Vibe Burger tại 194 Le Thanh Ton 1st Floor, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Vibe Burger được 5 điểm. Hãy thử đến Vibe Burger trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

194 Le Thanh Ton 1st Floor, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: