Royal Saigon Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1360)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 40 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Royal Saigon Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Royal Saigon Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Royal Saigon Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

40 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 35,000đ - 100,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:30 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:30 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:30 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:30 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:30 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:30 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:30 AM – 10:00 PM