Guanabana Nguyen Van Troi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 303 Nguyen Van Troi Tan Binh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Guanabana Nguyen Van Troi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Guanabana Nguyen Van Troi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Guanabana Nguyen Van Troi chưa? Rất đáng để thử đấy!

303 Nguyen Van Troi Tan Binh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Guanabana Nguyen Van Troi