Nhat Linh Danang Hotel ở Đà Nẵng

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Nhat Linh Danang Hotel tại 194 Nguyen Chi Thanh, City Center / Airport Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Danang City, Da Nang Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Nhat Linh Danang Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến Nhat Linh Danang Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

194 Nguyen Chi Thanh, City Center / Airport Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Danang City, Da Nang Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Mở cửa: