Starbucks De Tham Street ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Starbucks De Tham Street tại 191-193 De Tham, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Starbucks De Tham Street được 5 điểm. Hãy thử đến Starbucks De Tham Street trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

191-193 De Tham, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.starbucks.vn