Brown Bean Restaurant ở Đà Nẵng

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 113 Nguyen Huu Tho, Da Nang 59000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Brown Bean Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Brown Bean Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Brown Bean Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

113 Nguyen Huu Tho, Da Nang 59000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Mở cửa: