Hãy đến Truong Sa, Hoa Hai, Ngu Hanh Son Cocobay Danang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Cho Xua Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cho Xua Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cho Xua Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Cho Xua Restaurant ở Đà Nẵng

5/5

Truong Sa, Hoa Hai, Ngu Hanh Son Cocobay Danang, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://cocobay.vn/en/feast/cho-xua/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Cho Xua Restaurant

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Road, Ngu Hanh Son District, Danang, Vietnam Naman Retreat, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son Dist., Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Cocobay, Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Street Cocobay, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Street Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Street Ngu Hanh Son District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Street Hoa Hai Ward, District Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng