Khang Garden Restaurant ở Đà Nẵng

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Khang Garden Restaurant tại 55 Ho Nghinh Hoà Khánh Bắc, Quận Sơn Trà, Da Nang Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Khang Garden Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Khang Garden Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

55 Ho Nghinh Hoà Khánh Bắc, Quận Sơn Trà, Da Nang Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Mở cửa: