Hãy đến G15 Ph_m Van D_ng Sơn Trà, Đà Nẵng, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy phở thin G15 Phạm Van Dồng. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, phở thin G15 Phạm Van Dồng được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến phở thin G15 Phạm Van Dồng chưa? Rất đáng để thử đấy!

phở thin G15 Phạm Van Dồng ở Đà Nẵng

5/5

G15 Ph_m Van D_ng Sơn Trà, Đà Nẵng, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Địa điểm ăn uống xung quanh : phở thin G15 Phạm Van Dồng