Hãy đến 170 Street 2/9 Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy King BBQ. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, King BBQ được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến King BBQ chưa? Rất đáng để thử đấy!

King BBQ ở Đà Nẵng

5/5

170 Street 2/9 Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.facebook.com/King-BBQ-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-614346075618214/

Địa điểm ăn uống xung quanh : King BBQ

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

29 Hoang Dieu, Hai Chau Dist, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

2nd Floor, Grand Mercure Danang Hotel, Lot A1, Green Island, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

02 Le Thanh Nghi Street Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot A1, Green Island, Hoa Cuong Bac,Hai Chau District Lot A1 Grand Mercure Danang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot 01-A4 Zone of the Villas of Green Island Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

534 Hoang Dieu Street Hai Chau, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

85 Hoang Ke Viem Bac My An, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

315 Le Thanh Nghi Hoa Cuong Nam, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

92 Duong Dinh Nghe, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot 3-A5.6, KCV Bac Tuong Dai, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

105 Nui Thanh Street, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

589 Hoang Dieu Str Hoa thuan Dong, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

569 Hoang Dieu, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

25 Le Thanh Nghi Hoa Cuong Bac, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

200 2/09 Street Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng