Hãy đến 24 Nguyen Chi Thanh Thach Thang, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Pho Quang Dat - Bun Cha Ha Noi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho Quang Dat - Bun Cha Ha Noi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pho Quang Dat - Bun Cha Ha Noi chưa? Rất đáng để thử đấy!

Pho Quang Dat - Bun Cha Ha Noi ở Đà Nẵng

5/5

24 Nguyen Chi Thanh Thach Thang, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.facebook.com/Ph%E1%BB%9F-Quang-%C4%90%E1%BA%A1t-B%C3%BAn-ch%E1%BA%A3-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-839961203028833/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Pho Quang Dat - Bun Cha Ha Noi

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

91 Phan Chau Trinh Street, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

78 Nguyen Chi Thanh Street, Hai Chau District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

K16B/103 Hung Vuong Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

08 Hung Vuong Hai Chau 1, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

55B Nguyen Chi Thanh, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

48 Nguyen Chi Thanh, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

150 Phan Chu Trinh, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

255-257 Hung Vuong Level 4, Food Center, Parkson, Da Nang 555901 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

4 Le Duan Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

198B Tran Phu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

230 Tran Phu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Quận/Huyện : Uncategorized

37 Ba Đình, Thạch Thang Uncategorized Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Quận/Huyện : Uncategorized

6 Đường Lê Đình Dương, Phước Ninh Uncategorized Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

95A Nguyen Chi Thanh Hai Chau District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

139 Nguyen Van Linh, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng