Bạn có thể tìm thấy Hanatei Restaurant tại 01-03 Dong Da, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hanatei Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Hanatei Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Hanatei Restaurant ở Đà Nẵng

5/5

01-03 Dong Da, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://www.grandvriocitydanang.com/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Hanatei Restaurant

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

An Thuong 33, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

142 D_ Thuc T_nh Khuê Trung, Cẩm Lệ, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

432 Thang Long Khue Trung, Cam Le, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

184 Cach Mang Thang Tam Khueo Trung, Cam Le, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

184 Cach Mang Thang Tam, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

28, Le Dai Hanh, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

576, Nguyen Huu Tho, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

85 Le Ngan Khue Trung, Cam Le, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

48 Tran Xuan Soan, Khueo Trung, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

395 Tran Hung Dao, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng