The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (681)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Chung Cư, Lô D, Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh) chưa? Rất đáng để thử đấy!

Chung Cư, Lô D, Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 40,000đ - 110,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:30 AM – 4:00 PM
Thứ ba: 10:30 AM – 4:00 PM
Thứ tư: 10:30 AM – 4:00 PM
Thứ năm: 10:30 AM – 4:00 PM
Thứ sáu: 10:30 AM – 4:00 PM
Thứ bảy: 10:30 AM – 4:00 PM
Chủ nhật: 10:30 AM – 4:00 PM