Hanoi Food ở Đà Nẵng

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (68)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 08 Trần Quốc Toản, Hải Châu 1 Đà Nẵng bạn sẽ thấy Hanoi Food. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hanoi Food được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hanoi Food chưa? Rất đáng để thử đấy!

08 Trần Quốc Toản, Hải Châu 1

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 10:30 PM