Bạn có thể tìm thấy Hai San Eo Bien tại 92-94 Ngo Cao Lang Son Tra, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hai San Eo Bien được 5 điểm. Hãy thử đến Hai San Eo Bien trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Hai San Eo Bien ở Đà Nẵng

5/5

92-94 Ngo Cao Lang Son Tra, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.facebook.com/H%E1%BA%A3i-s%E1%BA%A3n-EO-BI%E1%BB%82N-2164426903633935/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Hai San Eo Bien

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

115 Ly Tu Tan Tho Quang, Son Tra, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

139/59/38 Tran Quang Khai Tho Quang Ward, Son Tra Dist., Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

24 Pasteur, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Le Duc Tho, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

79 Luong Huu Khanh, Son Tra, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Le Duc Tho, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

135 Tieu La, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

11 Le Van Luong, Tho Quang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot A2.2, 05, 06 Hoang Sa Tho Quang, Son Tra, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

117 Minh Mang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

115 Do Quang, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

123 Le Van Luong Street Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lo 15-16 Le Duc Tho, Tho Quang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng