Sushi Hokkaido Sachi Saigon Centre ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Sushi Hokkaido Sachi Saigon Centre tại 65 Le Loi Street Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Sushi Hokkaido Sachi Saigon Centre được 5 điểm. Hãy thử đến Sushi Hokkaido Sachi Saigon Centre trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

65 Le Loi Street Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: