Bạn có thể tìm thấy Muoi Rau tại 12 Pham Ngoc Thach Thuan Phuoc, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Muoi Rau được 5 điểm. Hãy thử đến Muoi Rau trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Muoi Rau ở Đà Nẵng

5/5

12 Pham Ngoc Thach Thuan Phuoc, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.facebook.com/M%C6%B0%E1%BB%9Di-Rau-1883104565319644/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Muoi Rau

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

4 Bach Dang Street Hai Chau District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

08-10 Tran Quy Cap, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

20 Dong Da 7F New Orient Hotel, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

03 Phan Boi Chau Thach Thang Ward, Hai Chau Dist., Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

71 Ly Thuong Kiet Street Hai Chau District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

20 Ly Thuong Kiet, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

14 Tran Quy Cap Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

65 Ly Thu_ng Ki_t Thạch Thang, Q. Hải Châu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

31 Nguyen Tat Thanh Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

27 Xuan Dieu Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

137 Street 3/2, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

71-73-75 Nguyen Tat Thanh Street, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

168-170-172 Dong 3 Thang 2, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

65 Dong Da, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng