Hãy đến Lo 23 LK3 Hoa Quy City, Da Nang Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Lena Cafe & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lena Cafe & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lena Cafe & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Lena Cafe & Restaurant ở Đà Nẵng

5/5

Lo 23 LK3 Hoa Quy City, Da Nang Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.facebook.com/Lena-Cafe-Restaurant-103366047875041/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Lena Cafe & Restaurant

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Slot 04, Zone B2.78, Khu Do Thi Ven Song Hoa Quy - Dong No, Hoa Quy Ward, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng