40 Nhà hàng Restaurant cà phê, có dịch vụ spa, salon và tiệm tóc tại Landmark 81 Vinhomes

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Vinhomes 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Landmark 1 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 150,000đ - 10,000,000đ

Mục: Spa

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

101 Trần Trọng Kim, Phường 22, Bình Thạnh, Tầng 2 Landmark 81 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 90,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Landmark 6, Vinhomes Central Park, 208 Nguyên Hữu Cảnh BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 10,000,000đ

Mục: Spa

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Món Việt

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Toa Central 1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 80,000đ

Mục: Café

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

floor 67, landmark 81, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 250,000đ - 600,000đ

Mục: Sang trọng

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tầng trệt, Landmark 81 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Shophouse 06, Landmark 1, Vinhomes Central Park BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Vinhomes 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Park 7 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 500,000đ

Mục: Spa

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

B1 Vincom Landmark 81, 772 Điện Biên Phủ, P. 22, BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 45,000đ - 110,000đ

Mục: Desert

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Landmark 6, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 70,000đ - 250,000đ

Mục: Món Việt - Family - Group

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

720A Điện Biên Phủ Phường 22 Vincom Center Landmark 81, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh Quận Bình Thạnh BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 60,000đ

Mục: Café

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

SH03, Park 06, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 100,000đ

Mục: Món Pháp - Café

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

park 2, SH02, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Bakery

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

park 2, SH02, 208 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 20,000đ - 100,000đ

Mục: Café - Bakery

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tầng B1 - 12, Landmark 81 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Café

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

1-SH.01 Toà Landmark 1 Vinhomes Central Park - 720A Điện Biên Phủ BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 555,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Landmark 81, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

304/94a Bùi Đình Tuý, Phường 12 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Café - Bakery

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Vinhomes Central Park, Landmark 81 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 20,000đ - 150,000đ

Mục: Món Việt - Family - Group

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Trần Trọng Kim, Phường 22 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 250,000đ - 200,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

L3-SH.04 Tầng trệt Toà Landmark 3 KĐT, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 250,000đ

Mục: Món Việt - Family - Group

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tầng B1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 Uncategorized , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 300,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Landmark 81 - tầng B1 - Vinhomes, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 400,000đ - 1,500,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 1,000,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

L02-03 The Landmark, 772 Điện Biên Phủ, P. 22 Quận 1 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 300,000đ

Mục: Món Việt

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Landmark 1, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 150,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

SH05, Park 5, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 60,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tầng B1 Vincom Landmark 81, 772 Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 70,000đ

Mục: Café

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

208 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Floor 75th - 76th, Landmark 81 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

SH03 208 Nguyễn Hữu Cảnh Park 4, SHO3, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 2,000đ - 190,000đ

Mục: Món Việt - Family - Group

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

SH11, Park 1, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Quán Bia - Western

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

73rd Floor, Landmark 81, Vinhomes Tân Cảng Uncategorized , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 2,500,000đ

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

70-72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 Tầng B3-01 - Vincom, Đồng Khởi, Bến Nghé BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 200,000đ - 1,000,000đ

Mục: Japanese

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Landmark 81 Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Uncategorized , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 400,000đ

Mục: Món Việt - Group

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Shophouse 02, Park 3, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục:

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 150,000đ

Mục: Món Việt

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 200,000đ

Mục: Family - Group - Japanese

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Vinhomes Central Park Landmark 81, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 BÌnh Thạnh , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Café